تبلیغات


رویدادها

دور سوم تورایرانی بانوان

محل :کرج

زمان :۷ الی ۹ آذر

دور سوم تورایرانی آقایان

محل :اصفهان

زمان :۷ الی ۹ آذر


لینک ها


مهمترین اخبار


حامیان فدراسیون


جدیدترین خبرها

‍ یک موفقیت جهانی دیگر برای تنیس روی میز ایران

‍ (https://attach.fahares.com/WRBvZW3HktEmWeYtD65lew==) یک موفقیت جهانی دیگر برای تنیس روی میز ایران

پس از برگزاری دور سوم تور ایرانی بزرگسالان آقایان رنکینگ ملی منتشرشد


تبلیغات
تبلیغات


اخبار استانی

روابط عمومی هیئت تنیس روی میزاستان مازندران خبرداد

روابط عمومی هیئت تنیس روی میزاستان مازندران خبرداد

روابط عمومی هیئت تنیس روی میزاستان مازندران خبرداد

روابط عمومی هیئت تنیس روی میزاستان مازندران خبرداد


سایت رسمی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران