حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

5 محرم 1446 Thursday, 11 July , 2024 تعداد کل نوشته ها : 1557×

اطلاعیه ها

تحلیل امیر میر صادقی اولین رئیس فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران از اردوی تیم ملی بزرگسالان تنیس روی میز

شناسه : 5909 30 مهر 1400 - 10:13 1069 بازدید ارسال توسط :
گزارشی ازاردوی تدارکاتی پرورش استعداد برای پشتوانه تیم ملی تنیس روی میز ایران :
تحلیل امیر میر صادقی اولین رئیس فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران از اردوی تیم ملی بزرگسالان تنیس روی میز
پ
پ


از : امیرمیرصادقی ، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میزایران.
فدراسیون تنیس روی میز به منظورپشتوانه سازی تیم ملی تنیس روی میز ایران اردوی تدارکاتی ازتاریخ یکشنبه ۲۴ مهرماه بمدت ۱۰ روز تا تاریخ سوم آبان ماه درکمپ آموزشی شهید عضدی تهران برگزارمی نماید که در روز پنجم این اردو پنجشنبه برای ارزیابی تمرینات وآموزشهای اردونشینان به محل برگزاری آن رهسپار شدیم.

این اردوی تدارکاتی به رهبری ” جمیل لطف الله نسبی ” سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بزرگسالان و دستیاران وی ” میدیالطف الله نسبی ” و منصورعلوی ” وبه سرپرستی ” رضافتاحی ” درحال برگزاری است.‌

تمام بازیکنان جوان وجویای نام این اردو ، درموقع تمرینات روحیه نشاط وشادابی داشتند و تمرینات وآموزشهای سخت و دشوار ، ودرعین حال مدرن وپیشرفته را بخوبی تحمل می کردند که این دستاورد یکی ازخجستگی های این اردوی آمادگی وتدارکاتی بود که این چهره های جوان وامیدبخش آینده تنیس روی میزایران با انرژی های تمام نشدنی خود کم کم وبزودی لباس پیشرفت فوق العاده و حرکت به سمت عضویت در تیم ملی بزرگسالان ایران را به ” تن ” خواهندکرد.

بادقت وتمرکزبسیارمشاهده نمودیم که ” فتیله ” تمرینات وآموزشهادراین اردو ، بالا کشیده شده بود وسقف کیفیت این تمرینات وآموزشها ، آبدیده تر ، وپخته ترشده بود ورگه هائی ازپیشرفت و تحول درسطح تکنیکها ومهارتهای بازیکنان جوان دراین ” کمپ آموزشی ” ایجادشده بود.

وقتی از یک یک بازیکنان جوان دراین اردوی تدارکاتی که عبارت بودنداز : ۱ – سعیداحمدیان از استان آذربایجان شرقی ۲ – آریا امیری ازاستان کردستان ۳ – میلادعابدینیان ازاستان اصفهان (کاشان) ۴ – آرین غفاری ازاستان البرز ۵ – محمدجوادسهرابی ازاستان مرکزی ۶ – مهرداددهستانی ازاستان البرز ۷ – حمیدرضاطاهرخانی که پرسابقه ترین بازیکن اردو بود ازاستان قزوین سوال کردم که کیفیت این تمرینات و آموزشهای اردوئی چگونه است وانتظارات شمارابرآورده کرده است ، بدون استثناء همگی ازکیفیت ” پربار ” بااستانداردهای جدیدوپیشرفته این تمرینات وآموزشهاسخن گفتند وسرشان را به نشانه تائید تکان می دادند.

به عقیده بنده هم که در زمانهای مسوولیت درتیم ملی ده ها ، اردوبرگزارنموده ام که این اردوی آمادگی وتدارکاتی با پیش ساختهای قوی گزینش شده بود و واقعآ تحسین آمیزبود ویک ” پرش بزرگ ” را به همراه داشت.کارگزار ، وکارگردان این اردوی آمادگی وتدارکاتی عالی مهندسی شده که خریداران زیادی داشت ” جمیل لطف الله نسبی ” بود که مانند عقاب حرکات تمرینات شاگردان خودرا تحت نظر داشت وگاهی اوقات به آنها نزدیک می شد و تذکراتی جهت بهبودبازی به آنها می داد. ” جمیل ” که بایدبپذیریم یک‌ مربی باورکردنی است و چارچوبهای خاصی برای روش مربیگری خوددارد ، وهمردیف و همتا درایران ندارد. وی براستی یک اسطوره اخلاق وادب ودانش درتنیس روی میزکشورما است وشخصیت برحسته واستواری دارد و بدفعات مختلف امتحان خودرا ازنظرشایستگی درسمت مربیگری پس داده است.این مربی کردستانی یک چهره ” عدد ، ورقم ” است وجداول وعملکردهاى تفکیکی باشاخصهای خودرا دارد. ” میدیا ” عضوسابق تیم ملی تنیس روی میز یکی ازدستیاران جمیل است که دستورات فنی رئیس خودرا بخوبی انجام می دهد ودراین جلسه ازتمرین که ما حضورداشتیم نقش ” توپ انداز ” به طرف میز ” آرین غفازی ” رابعهده داشت که به سرعت برق وباد ومانند باران توپ‌ اندازی تاکتیکی می کرد وتصویری ایده آل ازخودنشان می داد.

هفت بازیکن اردونشین خیلی پرحرارت وسریع بازی می کردند وضربه ها ودرایوها ، وتاپ اسپینهای ” آکبند ” وبسته بندی شده خودرا بطرف میزحریف تمرینی خود می زدند مثلآ ” آریاامیری” که یک لوپ زن نوع اروپائی است با حمله های انفجاری خود نظرهارابخودجلب نموده بود و سعید احمدیان که ازمسابقات بزرگ بابل پیروز ازمیدان بیرون آمده بودکه اندامی مناسب باتنیس روی میز دارد بایک قدرت شگفت انگیز تمرین وبازی می کرد.

دراین اردوی پرکیفیت تدارکاتی میدان ” مانور ” برای همه بازبود و میلادعابدینیان باحرف زدن زیرلب خود که تمرکزخودرابالاببرد ، حریف تمرینی خودرا زیرباران ضربه های تهاجمی خود قرارمی داد ویا محمدجواد سهرابی توانائی های بازی خودرا با سه مشخصه : سرعت – قدرت و توپهای کشنده نمایان می نمود یک روش بازی خلاق و مدرنی را دراین تمرینات اردوئی به معرض نمایش می گذاشت. ” آرین غفازی ” که سرشارازنیروی جنگندگی بود ضربه های تهاجمی تهدیدکننده ای روانه میزحریف تمرینی خود می کرد و ابتکارآهنگ بازی رابدست می گرفت. ومهرداددهستانی هم مرتب به توپهایش سرعت بیشتری می داد ونیزبرگشتهای حساب شده ای را انجام می داد ویک سری ازلوپها و درایوهای زیبای خودرا بکارمی گرفت وبالاخره حمیدرضاطاهرخانی پیوسته پیچ وسرعت متغیر ومتفاوتی به توپهایش می داد وتشخیص نوع توپ را برای حریف اش مشکل می ساخت.

بطورکلی هرهفت بازیکن جوان و خوش تکنیک ارد‌ونشین مسلط واستوار پشت میز خودحرکت می کردندو ضربه های تهاجمی بدون توقف خود را اجرا می کردند.قدرت بازی چشمگیر هر هفت بازیکن جوان براستی قابل تحسین بود ویکنوع ” لعاب ” تاکتیکی داشت. ” رضافتاحی ، سرپرست تیم ملی تنیس روی میز هم از ابتدای تمرین تا خاتمه تمرین با تلاش وکوشش فراوان علاوه برتامین نیازهای خدماتی عوامل تیم ملی ، گاهی به کمک ” میدیا ” می رفت وبرای بازیکنان توپ اندازی تاکتیکی می کرد.ازهمه مهمتر وقابل اهمیت تر ، چیزی که تمرینات و آموزشها را بابازیکنان پیوند زده بود ” همدلی ” گروه مربیان وسرپرست تیم ملی بود که رضافتاحی ” میکروفن ” فکرش فقط کمک به عوامل تیم ملی اعم ازبازیکنان ومربیان بود.

دراینجا لازم به یادآوری است که ” منصورعلوی ” که ازدستیاران جمیل لطف الله نسبی است دراین اردوی تدارکاتی حضورنداشت و دراردوی پاراالمپیکی ها که تایکماه دیگربرای مسابقات آسیائی عازم بحرین می شوند به آنهاکمک فنی می کند. مهردادقارداشی ، رئیس توانمند و پرتلاش فدراسیون تنیس روی میز که دراین کمپ حضورنداشت ، تلفنی ازجمیل اطلاعات اردوئی می گرفت.‌ دروقفه دو نیمه یکساعت ونیمی تمرینات که وقت استراحت چنددقیقه ای بازیکنان بود به توصیه سرپرست تیم ملی یک عکس یادگاری گرفتیم که دربالا مشاهده می نمائید.

در‌پایان این گزارش لازم است ازماساژور تیم ملی تنیس روی میز جناب آقای دکتر ” شاهوحسینی ” که دربازیهای المپیک توکیو ماساژورکاروان ورزشی ایران بود بخاطر ماساژ دادن بازیکنان جوان باروش خاص وپیشرفته خودبرای جلوگیری ازآسیب دیدگی آنها تشکر و سپاسگزاری نمود. امین احمدیان هم که تادیروز دراردو بود وبابازیکنان جوان تمرین می کرد دیشب تهران رابه مقصد اسلونى ترک کرد.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.