حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

10 ربيع أول 1444 Wednesday, 5 October , 2022 تعداد کل نوشته ها : 1185×

اطلاعیه ها

دور اول تا سوم از مرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان به میزبانی آکادمی امیر احتشام زاده تهران پایان رسید

شناسه : 3328 27 اردیبهشت 1400 - 14:58 489 بازدید ارسال توسط :
پس از سه دور رقابت ، دو نفر برتر هر جدول به مرحله حذفی مقدماتی راه یافتند
دور اول تا سوم از مرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان به میزبانی آکادمی امیر احتشام زاده تهران پایان رسید
پ
پ

دور اول از مرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان

🕖ساعت ۹

سارا شهسواری ۳️⃣
۱۲،۱۱،۱۱
فاطمه یاری ۰️⃣
۱۰،۹،۳

داوران:خانمها(فاطمه امیدی، آرزو سروری)

🇮🇷🇮🇷

🕖ساعت ۹

فاطمه مختار رضایی ۳️⃣
۱۱،۱۱،۱۱

مهدیه کبیریان ۰️⃣

۵،۲،۵

داوران :خانمها(اعظم شکری ،نرگس اطمینان)

🕖ساعت ۹

هلیا اصغری۳️⃣
۱۱،۱۱،۶،۱۱
هانیه رضایی ۱️⃣
۹،۸،۱۱،۴

داوران :خانمها( جعفرآبادی، سهیلا تقی پور)
🇮🇷

🕖ساعت ۹

صبا صفری۳️⃣
۱۴،۱۱،۱۱
فاطمه لفظ ۰️⃣
۱۲،۴،۸

داوران:خانمها (نرگس خودکامه،فاطمه سامانی پور )

🇮🇷
سرداور:سرکار خانم پوران رحیمی
کمک سرداور :سرکار خانم سوانا دانغیان

🇮🇷

🕖ساعت ۹:۳۰

پریناز حاجیلو ۳️⃣
۱۱،۱۱،۱۱
هدیه آقا محمدی۰️⃣
۹،۷،۷

داوران:خانمها( لاله پوربامنش، سیما خان محمدبیگی )

🇮🇷

🕖ساعت ۹:۳۰

ملیکا عامر طاس ۳️⃣
۱۲،۱۱،۷،۱۱
مهرسادات موسوی ۱️⃣
۱۰،۹،۱۱،۶

داوران :خانمها(فاطمه امیدی، آرزو سروری )

🇮🇷

🕖ساعت ۹:۳۰
مائده مهرابی ۰️⃣
۷،۷،۳
کیمیا سادات آقایان ۳️⃣
۱۱،۱۱،۱۱

داوران :خانمها(اعظم شکری،نرگس اطمینان)
🇮🇷

🕖ساعت ۹:۳۰
زهرا شریعتی ۱️⃣
۹،۱۱،۴،۹
حمیده خانی ۳️⃣
۱۱،۷،۱۱،۱۱

داوران:خانمها(زهرا جعفرآبادی، سهیلا تقی پور)

🇮🇷🇮🇷

سرداور:سرکار خانم پوران رحیمی
کمک سرداور :سرکار خانم سوانا دانغیان

🇮🇷🇮🇷

دور دوم از مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان کشور به میزبانی آکادمی بین المللی امیر احتشام زاده تهران

🕖ساعت ۱۰

صبا صفری ۳️⃣
۱۱،۱۲،۱۲
زهرا شهسواری ۰️⃣
۹،۱۰،۱۰

داوران:خانمها( نرگس خودکامه، فاطمه ساسانی پور )

🇮🇷🇮🇷

🕖ساعت ۱۰

هلیا اصغری ۳️⃣
۱۲،۱۲،۱۱،۱۱،۱۲
صبا سراجی۲️⃣
۱۴،۱۴،۷،۴،۱۰

داوران :خانمها(لاله پوربامنش ، سیما خان محمدبیگی )

🇮🇷

🕖ساعت ۱۰
فاطمه زهرا مختار رضایی ۰️⃣

۹،۸،۹
الینا رحیمی۳️⃣
۱۱،۱۱،۱۱

داوران :خانمها(فاطمه امیدی،آرزو سروری)
🇮🇷

🕖ساعت ۱۰
سارا شهسواری ۳️⃣
۱۱،۱۱،۱۱
شایسته باقری فرد ۰️⃣
۵،۷،۹

داوران:خانمها(اعظم شکری ، نرگس اطمینان)

🇮🇷

سرداور:سرکار خانم پوران رحیمی
کمک سرداور :سرکار خانم سوانا دانغیان

🕖ساعت ۱۰:۳۰
مهرسادات موسوی ۳️⃣
۱۱،۱۱،۱۱
حمیده خانی ۰️⃣
۲،۷،۴

داوران:خانمها( زهرا جعفرآبادی،سهیلا تقی پور )

🇮🇷

🕖ساعت ۱۰:۳۰

هدیه آقا محمدی ۳️⃣
۱۱،۱۱،۱۱

کیمیا سادات آقایان ۰️⃣
۸،۹،۹

داوران :خانمها(نرگس خودکامه ، فاطمه سامانی پور )

🇮🇷

🕖ساعت ۱۰:۳۰

ملیکا عامرطاس ۳️⃣
۱۱،۷،۱۱،۱۱
زهرا شریعتی ۱️⃣
۲،۱۱،۸،۴

داوران :خانمها(لاله پوریامنش، سیما خان محمد بیگی)
🇮🇷

🕖ساعت ۱۰:۳۰
پریناز حاجیلو ۳️⃣
۱۱،۱۱،۱۱

مائده مهرابی۰️⃣
۳،۸،۳

داوران:خانمها(فاطمه امیدی ، آرزو سروری)

🇮🇷

سرداور:سرکار خانم پوران رحیمی
کمک سرداور :سرکار خانم سوانا دانغیان

🇮🇷

دور سوم از مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان کشور به میزبانی آکادمی بین المللی امیر احتشام زاده تهران

🕖ساعت ۱۱
الینا رحیمی ۳️⃣
۱۱،۱۱،۱۱

مهدیه کبیریان ۰️⃣
۱،۵،۳

داوران:خانمها( اعظم شکری،نرگس اطمینان)

🇮🇷🇮🇷

🕖ساعت ۱۱

شایسته باقری فرد ۱️⃣
۸،۱۱،۱۱،۹
فاطمه یاری ۳️⃣
۱۱،۱۳،۵،۱۱

داوران :خانمها(زهرا جعفرآبادی، سهیلا تقی پور )

🇮🇷

🕖ساعت ۱۱
زهرا شهسواری ۳️⃣
۱۱،۱۱،۱۱
فاطمه لفظ ۰️⃣
۶،۶،۲
داوران :خانمها(نرگس خودکامه،فاطمه سامانی پور )
🇮🇷

🕖ساعت ۱۱
صبا سراجی ۳️⃣
۵،۱۱،۱۱،۱۳
هانیه رضایی ۱️⃣
۱۱،۶،۶،۱۱

داوران:خانمها(لاله پوریامنش،سیما خان محمدبیگی)

🇮🇷

سرداور:سرکار خانم پوران رحیمی
کمک سرداور :سرکار خانم سوانا دانغیان

🇮🇷

🕖ساعت ۱۱:۳۰
زهرا شریعتی ۲️⃣
۷،۱۲،۶،۱۱،۷
مهرسادات موسوی ۳️⃣
۱۱،۱۰،۱۱،۷،۱۱

داوران:خانمها( فاطمه امیدی،آرزو سروری )

🇮🇷🇮🇷

🕖ساعت ۱۱:۳۰

مائده مهرابی ۱️⃣
۷،۳،۱۱،۵
هدیه آقامحمدی ۳️⃣
۱۱،۱۱،۹،۱۱

داوران :خانمها(زاعظم شکری، نرگس اطمینان)

🇮🇷🇮🇷

🕖ساعت ۱۱:۳۰
ملیکا عامرطاس ۳️⃣
۱۱،۱۱،۱۱
حمیده خانی ۰️⃣
۳،۴،۹

داوران:خانمها(زهرا جعفرآبادی،سهیلا تقی پور)
🇮🇷🇮🇷

🕖ساعت ۱۱:۳۰
پریناز حاجیلو ۳️⃣
۱۱،۱۱،۱۱
کیمیا سادات آقایان ۰️⃣
۷،۸،۴

داوران:خانمها(نرگس خودکامه،فاطمه سامانی پور)

🇮🇷🇮🇷

سرداور:سرکار خانم پوران رحیمی
کمک سرداور :سرکار خانم سوانا دانغیان

🔶️پیمان حسنی دبیر فدراسیون تنیس روی میز و محمدرضا میر الماسی مدیر تیم های ملی در محل برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان در آکادمی امیر احتشام زاده تهران حضور یافتند ؛

پس از سه دور رقابت ،دو نفر برتر هر جدول به شرح ذیل به مرحله حذفی مقدماتی راه یافتند؛

جدول ۱:سارا شهسواری (کرمانشاه)، فاطمه یاری (مازندران)

جدول ۲:الینا رحیمی(آذربایجات غربی) فاطمه زهرا مختار رضایی (مازندران)

جدول ۳: هلیا اصغری (تهران)، صبا سراجی (مرکزی)

جدول ۴: صبا صفری (مازندران)، زهرا شهسواری (کرمانشاه)

جدول ۵: پریناز حاجیلو (البرز)، هدیه آقا محمدی (همدان)

جدول ۶: ملیکا عامرطاس(فارس) ، مهرسادات موسوی (اصفهان)

طبق برنامه زمانبندی شروع رقابتها در جدول حذفی عصر امروز راس ساعت ۱۶ بصورت ذیل پیگیری میشود:

صبا سراجی 🆚️ مهرسادات موسوی

هدیه آقا محمدی 🆚️ زهرا شهسواری

پریناز حاجیلو 🆚️ فاطمه زهرا مختار رضایی

فاطمه یاری 🆚️ ملیکا عامرطاس

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.