افزونه جلالی را نصب کنید. 19 ربيع أول 1443 Monday, 25 October , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 630×

اطلاعیه ها

آرشیو » مسابقات

اطلاعات مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان_۱۴۰۰
4 ماه قبل

اطلاعات مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان_۱۴۰۰

زمانبندی مسابقات انتخابی تیم ملی بزگسالان آقایان_۱۴۰۰ جدول مرحله گروهی انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان_۱۴۰۰ نتیجه نهایی جدول مرحله گروهی انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان_۱۴۰۰ جدول نهایی مرحله حذفی مقدماتی انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان_۱۴۰۰ جدول حذفی مرحله اول انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان_۱۴۰۰ جدول حذفی مرحله دوم انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان_۱۴۰۰ جدول حذفی […]

اصلاحیه لیست نهایی شرکت کننده گان در انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان
4 ماه قبل

اصلاحیه لیست نهایی شرکت کننده گان در انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان

اصلاحیه لیست نهایی شرکت کننده گان در انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان

اصلاحیه زمانبندی مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان-۱۴۰۰
4 ماه قبل

اصلاحیه زمانبندی مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان-۱۴۰۰

اصلاحیه زمانبندی مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان-۱۴۰۰

لیست شرکت کنندگان درانتخابی تیم ملی نوجوانان-۱۴۰۰
4 ماه قبل

لیست شرکت کنندگان درانتخابی تیم ملی نوجوانان-۱۴۰۰

لیست شرکت کنندگان در انتخابی تیم ملی نوجوانان دختر و پسر – ۱۴۰۰

لیست نهایی شرکت کنندگان انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان
4 ماه قبل

لیست نهایی شرکت کنندگان انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان

لیست نهایی شرکت کنندگان در انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان – ۱۴۰۰

اطلاعات مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰
5 ماه قبل

اطلاعات مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰

نتایج مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰ جدول حذفی مرحله پنجم انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰

جدول حذفی مرحله دوم انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰
5 ماه قبل

جدول حذفی مرحله دوم انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰

جدول حذفی مرحله دوم انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰

جدول نتایج مرحله گروهی و شروع مرحله اول حذفی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان
5 ماه قبل

جدول نتایج مرحله گروهی و شروع مرحله اول حذفی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان

جدول نهایی نتایج مرحله گروهی  انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان جدول مرحله حذفی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان

جدول مرحله گروهی و اصلاحیه زمانبندی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰
5 ماه قبل

جدول مرحله گروهی و اصلاحیه زمانبندی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰

جدول مرحله گروهی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان کشور_۱۴۰۰ اصلاحیه زمانبندی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان کشور_۱۴۰۰

لیست نهایی و زمانبندی تمرین انتخابی تیم ملی بانوان – ۱۴۰۰
5 ماه قبل

لیست نهایی و زمانبندی تمرین انتخابی تیم ملی بانوان – ۱۴۰۰

لیست نهایی شرکت کنندگان انتخابی تیم ملی بانوان – ۱۴۰۰ زمانبندی تمرین شرکت کنندگان انتخابی تیم ملی بانوان – ۱۴۰۰