افزونه جلالی را نصب کنید. 19 ربيع أول 1443 Monday, 25 October , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 630×

اطلاعیه ها

آرشیو » انتخابی

لیست شرکت کنندگان درانتخابی تیم ملی نوجوانان-۱۴۰۰
4 ماه قبل

لیست شرکت کنندگان درانتخابی تیم ملی نوجوانان-۱۴۰۰

لیست شرکت کنندگان در انتخابی تیم ملی نوجوانان دختر و پسر – ۱۴۰۰

لیست نهایی شرکت کنندگان انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان
4 ماه قبل

لیست نهایی شرکت کنندگان انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان

لیست نهایی شرکت کنندگان در انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان – ۱۴۰۰

اطلاعات مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰
5 ماه قبل

اطلاعات مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰

نتایج مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰ جدول حذفی مرحله پنجم انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰

جدول حذفی مرحله دوم انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰
5 ماه قبل

جدول حذفی مرحله دوم انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰

جدول حذفی مرحله دوم انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰

جدول نتایج مرحله گروهی و شروع مرحله اول حذفی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان
5 ماه قبل

جدول نتایج مرحله گروهی و شروع مرحله اول حذفی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان

جدول نهایی نتایج مرحله گروهی  انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان جدول مرحله حذفی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان

جدول مرحله گروهی و اصلاحیه زمانبندی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰
5 ماه قبل

جدول مرحله گروهی و اصلاحیه زمانبندی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان_۱۴۰۰

جدول مرحله گروهی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان کشور_۱۴۰۰ اصلاحیه زمانبندی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان کشور_۱۴۰۰

لیست نهایی و زمانبندی تمرین انتخابی تیم ملی بانوان – ۱۴۰۰
5 ماه قبل

لیست نهایی و زمانبندی تمرین انتخابی تیم ملی بانوان – ۱۴۰۰

لیست نهایی شرکت کنندگان انتخابی تیم ملی بانوان – ۱۴۰۰ زمانبندی تمرین شرکت کنندگان انتخابی تیم ملی بانوان – ۱۴۰۰

برنامه زمانبندی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان کشور
5 ماه قبل

برنامه زمانبندی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان کشور

برنامه زمانبندی انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان کشور

لیست شرکت کننده گان در انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان کشور
5 ماه قبل

لیست شرکت کننده گان در انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان کشور

لیست شرکت کننده گان در انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بزرگسالان بانوان کشور