افزونه جلالی را نصب کنید. 19 ربيع أول 1443 Monday, 25 October , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 630×

اطلاعیه ها

نویسنده :

اطلاعات مسابقات جام حذفی باشگاهی کشور آقایان_۱۴۰۰
3 هفته قبل

اطلاعات مسابقات جام حذفی باشگاهی کشور آقایان_۱۴۰۰

اصلاحیه لیست نهایی شرکت کنندگان مسابقات جام حذفی باشگاهی کشور آقایان_۱۴۰۰ سید بندی نهایی تیم های شرکت کننده مسابقات جام حذفی باشگاهی کشور آقایان_۱۴۰۰ اصلاحیه زمانبندی مسابقات جام حذفی باشگاهی کشور آقایان_۱۴۰۰ زمانبندی تمرین مسابقات جام حذفی باشگاهی کشور آقایان_۱۴۰۰ مرحله گروهی مسابقات جام حذفی باشگاهی کشور آقایان_۱۴۰۰ جدول نهایی مرحله گروهی مسابقات جام حذفی باشگاهی […]

اطلاعات مسابقات لیگ برتر نوجوانان و جوانان دختر_۱۴۰۰
3 هفته قبل

اطلاعات مسابقات لیگ برتر نوجوانان و جوانان دختر_۱۴۰۰

لیست نهایی شرکت کننده گان مسابقات لیگ برتر نوجوانان و جوانان دختر_۱۴۰۰ سیدبندی تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر نوجوانان و جوانان دختر_۱۴۰۰ زمانبندی مسابقات لیگ برتر نوجوانان و جوانان دختر_۱۴۰۰ مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر نوجوانان و جوانان دختر_۱۴۰۰ جدول مرحله حذفی مسابقات لیگ برتر نوجوانان و جوانان دختر_۱۴۰۰

اطلاعات مسابقات لیگ برتر نوجوانان و جوانان پسر_۱۴۰۰
3 هفته قبل

اطلاعات مسابقات لیگ برتر نوجوانان و جوانان پسر_۱۴۰۰

اصلاحیه لیست اسامی تیم های شرکت کننده در لیگ برتر نوجوانان و جوانان پسر کشور_۱۴۰۰ اصلاحیه سیدبندی تیم های شرکت کننده در لیگ برتر نوجوانان و جوانان پسر کشور_۱۴۰۰ زمانبندی مسابقات لیگ برتر نوجوانان و جوانان پسر کشور_۱۴۰۰ جدول مرحله گروهی لیگ برتر نوجوانان و جوانان پسر کشور_۱۴۰۰ جدول مرحله حذفی لیگ برتر نوجوانان و جوانان پسر […]

اطلاعات مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان دختر_۱۴۰۰
3 ماه قبل

اطلاعات مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان دختر_۱۴۰۰

لیست شرکت کننده گان انتخابی تیم ملی جوانان دختر_۱۴۰۰ زمانبندی تمرین انتخابی تیم ملی جوانان دختر_۱۴۰۰ زمانبندی مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان دختر_۱۴۰۰ قرعه کشی مرحله گروهی انتخابی تیم ملی جوانان دختر_۱۴۰۰ جدول مرحله گروهی انتخابی تیم ملی جوانان دختر_۱۴۰۰ جدول مرحله حذفی مقدماتی انتخابی تیم ملی جوانان دختر_۱۴۰۰ جدول مرحله حذفی مرحله اول انتخابی […]

اطلاعات مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان پسر_۱۴۰۰
3 ماه قبل

اطلاعات مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان پسر_۱۴۰۰

لیست شرکت کننده گان انتخابی تیم ملی جوانان پسر_۱۴۰۰ زمانبندی تمرین بازیکنان انتخابی تیم ملی جوانان پسر_۱۴۰۰ زمانبندی مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان پسر_۱۴۰۰ جدول مرحله گروهی انتخابی تیم ملی جوانان پسر_۱۴۰۰ جدول حذفی مرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی جوانان پسر_۱۴۰۰ جدول حذفی مرحله اول انتخابی تیم ملی جوانان پسر_۱۴۰۰ جدول حذفی مرحله دوم انتخابی […]

اطلاعات مسابقات انتخابی ۱۲ و ۱۳ ساله پسر_۱۴۰۰
3 ماه قبل

اطلاعات مسابقات انتخابی ۱۲ و ۱۳ ساله پسر_۱۴۰۰

لیست اسامی شرکت کنندگان انتخابی ۱۲ و ۱۳ ساله پسر_۱۴۰۰ زمانبندی مسابقات انتخابی ۱۲ و ۱۳ ساله پسر_۱۴۰۰ قرعه کشی مرحله گروهی انتخابی ۱۲ و ۱۳ ساله پسر_۱۴۰۰ جدول مرحله گروهی انتخابی ۱۲ و ۱۳ ساله پسر_۱۴۰۰ جدول مرحله حذفی انتخابی ۱۲ و ۱۳ ساله پسر_۱۴۰۰ جدول مرحله حذفی تعیین مقام انتخابی ۱۲ و ۱۳ […]

اطلاعات مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان دختر_۱۴۰۰
3 ماه قبل

اطلاعات مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان دختر_۱۴۰۰

لیست شرکت کنندگان انتخابی تیم ملی نوجوانان دختر_۱۴۰۰ زمانبندی تمرین در سالن مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان دختر_۱۴۰۰ زمانبندی مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان دختر_۱۴۰۰ جدول مرحله گروهی انتخابی تیم ملی نوجوانان دختر_۱۴۰۰ مرحله حذفی مقدماتی انتخابی تیم ملی نوجوانان دختر_۱۴۰۰ مرحله حذفی مرحله اول انتخابی تیم ملی نوجوانان دختر_۱۴۰۰ مرحله حذفی مرحله دوم انتخابی […]

اطلاعات مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان پسر_۱۴۰۰
4 ماه قبل

اطلاعات مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان پسر_۱۴۰۰

لیست شرکت کننده گان در انتخابی تیم ملی نوجوانان پسر_۱۴۰۰ زمانبندی تمرین انتخابی تیم ملی نوجوانان پسر_۱۴۰۰ زمانبندی مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان پسر_۱۴۰۰ قرعه کشی مرحله گروهی انتخابی تیم ملی نوجوانان پسر_۱۴۰۰ جدول مرحله گروهی انتخابی تیم ملی نوجوانان پسر_۱۴۰۰ جدول حذفی مرحله اول  انتخابی تیم ملی نوجوانان پسر_۱۴۰۰ جدول حذفی مرحله دوم انتخابی […]

اطلاعات مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان_۱۴۰۰
4 ماه قبل

اطلاعات مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان_۱۴۰۰

زمانبندی مسابقات انتخابی تیم ملی بزگسالان آقایان_۱۴۰۰ جدول مرحله گروهی انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان_۱۴۰۰ نتیجه نهایی جدول مرحله گروهی انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان_۱۴۰۰ جدول نهایی مرحله حذفی مقدماتی انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان_۱۴۰۰ جدول حذفی مرحله اول انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان_۱۴۰۰ جدول حذفی مرحله دوم انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان_۱۴۰۰ جدول حذفی […]

اصلاحیه لیست نهایی شرکت کننده گان در انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان
4 ماه قبل

اصلاحیه لیست نهایی شرکت کننده گان در انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان

اصلاحیه لیست نهایی شرکت کننده گان در انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان