تبلیغات


رویدادها

المپیاد استعدادهای برتر دختر کشور

محل :اصفهان

زمان :3 الی 7 شهریورماه 98

پیشکسوتان آقایان کشور

محل :آکادمی امیراحتشام زاده تهران

زمان :31 مرداد الی 1 شهریور

تورایرانی هوپس پسر کشور

محل :قم

زمان :۲۸ الی ۳۰ مردادماه ۹۸

المپیاد استعدادهای برتر پسر کشور

محل :اصفهان

زمان :۲۷ الی ۳۱ مردادماه ۹۸


لینک ها

مهمترین اخبار


تبلیغات


شرح خبر :

تاریخ :
سه شنبه
1398/02/03 18:53
کد خبر
91623

موفقیتی دیگر در عرصه های بین المللی ،
عضویت سه ایرانی در کمیته های تخصصی فدراسیون جهانی / دکتر محسن پرواری ، ایرانی جدید صاحب کرسی بین المللی


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز ، با برگزاری مجمع فدراسیون جهانی تنیس روی میز که هر دو سال و در حاشیه مسابقا‌ت جهانی و این بار در بوداپست مجارستان برگزار گردید ، نمایندگان معرفی شده کشورمان ضمن حفظ موقعیت های قبلی ، یک کرسی جدید را تصاحب نمودند .
سیمین رضایی و مهندس پیمان ابوالحسنی که پیش از این به ترتیب عضویت کمیته های قوانین مقررات و تجهیزات فدراسیون جهانی را عهده دار بوده اند ، با رای اعضا و شایستگی کامل ، همچنان موفق به حفط کرسی های کشورمان در عرصه های بین المللی  شدند ، اما از بین دو نماینده دیگر ما خانم دکتر سیما لیموچی کاندید عضویت در کمیته علمی و دکتر محسن پروازی کاندید عضویت در کمیته معلولان ، آقای دکتر پروازی موفق شد با رای مجمع به عنوان عضو کمیته معلولان فدراسیون جهانی برگزیده شود .‌
دکتر محسن پروازی ریاست کمیسیون روانشناسی فدراسیون تنیس روی میز ایران را در ۴ سال گذشته عهده دار و همکاری بسیار نزدیکی را با خانواده این ورزش خصوصا در اردوهای ملی به انجام رسانده است ، انتخاب آقای دکتر پروازی با معرفی فدراسیون تنیس روی میز به فدراسیون جهانی و عطف به حضور ایشان در کشور بلژیک و حضور در دوره تخصصی کلاس بندی ورزشکاران کم توان ذهنی و معرفی توانمندی های بالقوه و جلب رضایت ریاست کمیته معلولان جهان و نیاز این کمیته مبنی بر عضویت احدی از متخصصین روانشناسی در ترکیب کمیته معلولان جهان و با حمایت مکاتبه ای و سپس رایزنی ریاست فدراسیون تنیس روی میز در محل برگزاری مجمع فدراسیون جهانی صورت گرفته است .‌

سایت رسمی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران