تبلیغات


رویدادها

المپیاد استعدادهای برتر دختر کشور

محل :اصفهان

زمان :3 الی 7 شهریورماه 98

پیشکسوتان آقایان کشور

محل :آکادمی امیراحتشام زاده تهران

زمان :31 مرداد الی 1 شهریور

تورایرانی هوپس پسر کشور

محل :قم

زمان :۲۸ الی ۳۰ مردادماه ۹۸

المپیاد استعدادهای برتر پسر کشور

محل :اصفهان

زمان :۲۷ الی ۳۱ مردادماه ۹۸


لینک ها

مهمترین اخبار


تبلیغات


شرح خبر :

تاریخ :
شنبه
1397/08/26 20:24
کد خبر
77303

روابط عمومی هیأت تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی خبر داد
جشنواره استعدادیابی شهرستان آذرشهر برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز، در مورخه1397,8,25 در سالن محدثه شهرستان آذرشهر استعدادیابی  رشته تنیس روی میز توسط کمیته استعداد یابی هیئت تنیس روی میز شهرستان آذرشهر با توجه به آخرین آیتمهای فدراسیون تنیس روی میز ایران انجام گردید که در حدود هفتاد خردسال پنج وشش ساله در این جشنواره شرکت نمودند کمیته استعدادیابی این هیئت که متشکل از هشت داور خانم وآقا به سر داوری آقای رضا محبی  و سر پرستی ومدیریت آقای فرهاد شکیبا اقدام به برگزاری این جشنواره نمودند که در هفت آیتم اولیه جهت انتخاب وغربالگری نخبه گان مستعد این رشته با دقت لازم وبسیار نزدیک به استانداردهای فدراسیون محترم تنیس روی میزانجام پذیرفت این جشنواره که امروز برگزار گردید پس از جمع بندی بیست نفر از خردسالان که حائز بیشترین امتیازات شده اند به اردوهای تمرینی هیت دعوت خواهندشد وبا توجه به جشنواره های استانی وکشوری در خدمت فدراسیون محترم تنیس روی میز ایران خواهند بود شایان ذکر است که جشنواره دختران پنج وشش ساله این هیئت نیز هفته آینده روز جمعه خواهد بود هیئت تنیس روی میز آذرشهر افتخار دارد که بتواند استعدادهای شایسته ای در بخش پسران ودختران به ایران عزیز هدیه نماید ضمنا از مساعدتهای ریاست محترم هیئت تنیس روی میز استان آذربایجانشرقی جناب آقای مهندس نوبهارکمال قدر دانی را داریم.

 

سایت رسمی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران